Cadru tehnic PSI

 

 Domeniul ocupațional: Administrație și servicii publice
Cod C.O.R.: 541902
Preț: pentru preț clic aici (sau informații la tel: 0753 311 965 sau 0724 380 420)
Înscrierea la curs: pentru informații privind înscrierea la curs și detalii privind plata dați clic aici
Nivel acces: minim studii medii (liceu cu/fără bacalaureat)
Curs autorizat ANC și avizat de către IGSU

 


Cadru tehnic PSI

 

 Domeniul ocupațional: Administrație și servicii publice
Cod C.O.R.: 541902
Preț: pentru preț clic aici (sau informații la tel: 0753 311 965 sau 0724 380 420)
Înscrierea la curs: pentru informații privind înscrierea la curs și detalii privind plata dați clic aici
Nivel acces: minim studii medii (liceu cu/fără bacalaureat)
Curs autorizat ANC și avizat de către IGSU

 

Despre curs

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, autoritățile administrației publice centrale și celelalte organe centrale de specialitate, consiliile locale județene, municipale, orășenești sau comunale, instituțiile publice și operatorii economici au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați conform metodologiei elaborate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Cadrul tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor trebuie să dețină competențele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea și controlul activității de apărare împotriva incendiilor.

Structura cursului

Cursul are o durată de 144 de ore, din care 126 ore de pregătire teoretică și 18 ore de instruire practică. Deși numărul de ore de instruire practică este destul de redus, totuși, cursul are  o orientare mult mai mare spre partea practică, fiind bogat în exemple, exerciții și teste de autoevaluare și o serie de aplicații practice privind întocmirea diferitelor documente pe care urmează să le întocmească cadrul tehnic pe parcursul activității sale.
Pe parcursul celor 146 de ore de pregătire teoretică și de instruire practică veți afla care sunt documentele necesare pentru planificarea și organizarea activității de apărare împotriva incendiilor, regulile de elaborare a acestor documente, modul de întocmire a acestora precum și cum se realizează de către cadrul tehnic cu atribuții în domeniul P.S.I. monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor, instruirea personalului în domeniul apărării împotriva incendiilor și cum se execută controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Competențe

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • COMPETENŢE CHEIE:
  • comunicare în limba oficială
  • comunicare în limbi străine
  • competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
  • competenţe informatice
  • competenţa de a învăţa
  • competenţe sociale şi civice
  • competenţe antreprenoriale
  • competenţa de exprimare culturală
 • COMPETENŢE GENERALE:
  • aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncă
  • aplicarea normelor de protecția mediului
 • COMPETENŢE SPECIFICE:
  • planificarea activității de apărare împotriva incendiilor;
  • organizarea activității de apărare împotriva incendiilor;
  • monitorizare activității de apărare împotriva incendiilor;
  • elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor;
  • instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor;
  • controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
  • acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice.

Certificare

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de absolvire recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.