Servant pompier

Domeniul ocupațional: Administrație și servicii publice
Cod C.O.R.: 541104
Preț: pentru preț clic aici (sau informații la tel: 0753 311 965 sau 0724 380 420)
Înscrierea la curs: pentru informații privind înscrierea la curs și detalii privind plata dați clic aici
Nivel acces: învățământul general obligatoriu (de regulă minim 8 clase)
Curs autorizat ANC și avizat de către IGSU

 


Servant pompier

Domeniul ocupațional: Administrație și servicii publice
Cod C.O.R.: 541104
Preț: pentru preț clic aici (sau informații la tel: 0753 311 965 sau 0724 380 420)
Înscrierea la curs: pentru informații privind înscrierea la curs și detalii privind plata dați clic aici
Nivel acces: învățământul general obligatoriu (de regulă minim 8 clase)
Curs autorizat ANC și avizat de către IGSU

 

Despre curs

Servantul pompier face parte din personalul formaţiilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă
Servantul pompier execută activități de prevenire a incendiilor și de intervenție în situații de urgență.
Ocupația de servant pompier este solicitata pe piața muncii, fiind necesară în vederea constituirii și încadrării serviciilor voluntare/private pentru situații de urgență.

Structura cursului

Cursul are o durată de 90 de ore repartizate astfel: 35 ore de pregătire teoretică și 55 ore de instruire practică.
În cadrul orelor de pregătire vor fi prezentate activitățile pe care trebuie să le îndeplinească servantul pompier pentru a pregăti intervenția în situații de urgență, precum și pe cele de intervenție în situații de urgență.

Competențe

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • COMPETENŢE GENERALE:
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncă;
  • Aplicarea normelor de protecția mediului;
 • COMPETENŢE SPECIFICE:
  • Efectuarea activităților de pregătire pentru intervenție în situații de urgență;
  • Desfășurarea activităților premergătoare intervenției în situații de urgență;
  • Executarea intervenției în situații de urgență;
  • Întreținerea mijloacelor tehnice de intervenție din dotare.

Certificare

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei și este avizat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de absolvire recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.