Brutar

 

Domeniul ocupațional: Industria alimentară, a băuturilor și tutunului
Cod C.O.R./cod Nomenclator: 751201/7412.1.1
Preț: pentru preț clic aici (sau informații la tel: 0753 311 965 sau 0724 380 420)
Înscrierea la curs: pentru informații privind înscrierea la curs și detalii privind plata dați clic aici
Nivel acces: învățământul general obligatoriu
Curs autorizat ANC

 


Brutar

 

Domeniul ocupațional: Industria alimentară, a băuturilor și tutunului
Cod C.O.R./cod Nomenclator: 751201/7412.1.1
Preț: pentru preț clic aici (sau informații la tel: 0753 311 965 sau 0724 380 420)
Înscrierea la curs: pentru informații privind înscrierea la curs și detalii privind plata dați clic aici
Nivel acces: învățământul general obligatoriu
Curs autorizat ANC

 

Despre curs

Cursul se adresează persoanelor care doresc să se califice în ocupația de brutar. Ocupaţia se adresează lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de panificaţie, specializate în fabricarea diferitelor tipuri de produse de panificaţie.
Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe, având în vedere gama variată a produselor de panificaţie, precum şi a tehnologiilor specifice fiecărui sortiment în parte. În cadrul acestui curs participanții vor dobândi cunoștințele și deprinderile necesare desfășurării activităților pentru ocupația de brutar.

Structura cursului

Cursul are o durată de 360 de ore din care 120 ore de pregătire teoretică și 240 ore de instruire practică.
Pe parcursul celor 360 de ore participanții vor dobândi cunoștințe și deprinderi generale referitoare la aplicarea normelor de SSM și PSI, a normelor de protecția mediului și a celor de igienă și de siguranța alimentelor. Cea mai mare parte a orelor de curs este alocată pentru însușirea cunoștințelor și formarea deprinderilor specifice ocupației de brutar. Astfel, pe parcursul orelor de curs participanții își vor însuși cunoștințele referitoare la: pregătirea materiilor prime și auxiliare pentru realizarea produselor de panificație, frământarea aluatului, fermentarea și prelucrarea aluatului, coacerea produselor, recepția materiilor prime și auxiliare și depozitarea produselor finite.
Orele de instruire practică se vor desfășura în cadrul unităților specializate care dispun de un număr suficient de spaţii dotate cu utilaje şi echipamente specifice activităţii, cu linii tehnologice concepute pentru a permite desfăşurarea continuă a procesului de producţie.

Competențe

La finalizarea cursului participanții vor dobândi următoarele competențe:

 • Generale:
  • aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă;
  • aplicarea normelor de protecția mediului;
  • organizarea activității proprii;
  • aplicarea normelor de igienă și de siguranța alimentelor;
  • întocmirea documentelor specifice;
 • Specifice:
  • recepția calitativă și cantitativă a materiilor prime și auxiliare;
  • depozitarea și transportul materiilor prime, auxiliare și a produselor finite de panificație;
  • pregătirea materiilor prime și auxiliare;
  • frământarea aluatului;
  • urmărirea fermentării și prelucrării aluatului;
  • coacerea semifabricatelor;
  • pregătirea produselor finite de panificație pentru depozitare

Certificare

Cursul este acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. După finalizarea cursului se susține examenul de absolvire și participanții care vor promova examenul, vor obține certificatul de calificare recunoscut la nivel național și internațional, cu valabilitate nelimitată, însoțit de suplimentul Europass.
Informațiile privind participarea la examenul de absolvire a cursului le găsiți aici.

Avantaje pentru cursanți

 • diplome recunoscute la nivel național și internațional, însoțite de certificatul Europass;
 • program flexibil (cu posibilitatea desfășurării orelor de curs seara/in week-end);
 • suport de curs/manual de studiu gratuit;
 • posibilitatea achitării cursurilor în rate;
 • prețuri extrem de accesibile;
 • baza materiala foarte bună deținută;
 • cursuri susținute de formatori certificați, cu experiența profesională și pedagogică dovedite în domeniul de referință;
 • tematica de curs actualizată în permanență.